Bytový dům – zpevnění sloupů

Zajištění sloupů mezi klenbami ve štítové stěně bytového domu v Praze 1. Sloupy byly staženy pomocí helikální nerezové výztuže a rozvolněné zdivo sloupů bylo zpevněvo pomocí nezezových kotev uložených do samostatných vrtů.