Bytový dům – Poděbrady

U bytového domu v Poděbradech došlo k deformacím, které daly vzniknout trhlinám na obvodové nosné stěně a oddělení vnitřní nosné stěny. Obvodovou stěnu jsme z vnější strany zajistili táhly z nerezové helikální výztuže. Oddělenou vnitřní stěnu jsme z obou stran přikotvili táhly z nerezové helikální výztuže na konci zavrtanými do kolmé strěny.