Bytový dům Praha 17

U bytového domu v Praze 17 bylo třeba zvýšit únosnost základové spáry. Dům byl podsklepen, proto bylo použito beraněných mikropilot aplikovaných z interiéru v úrovni suterénu. Mikropiloty byly aplikovány skrze základové pasy pomocí jádrových vrtů.