Bytový dům Praha 5

V řadě bytových domů v Praze 5 byl jeden z důmů zdemolován a bylo třeba zajistit sousední dům. Trhliny na obnažené stěně jsme zajistily táhly z helikální nerezové výztuže.