Bytový dům – Roudnice nad Labem

Na obvodových stěnách bytového domu v Roudnici nad Labem vznikly široké trhliny. Abychom staticky zajistili vzniklé trhliny a při tom zamezili vzniku nových, použili jsme táhla z nerezové helikální výztuže aplikovaná kolem tří stran domu. Jelikož se jednalo o stěny z cihelného zdiva, aplikovali jsme táhla všude, kde to bylo možné, do ložných spár zdiva.