Bytový dům mikropilotáž – Trutnov

Trhliny v cihelném bytovém domě byly zasanovány pomocí helikální nezezové výztuže. Zkrze základy venkovních sloupů byly aplikovány hliníkové mikropiloty.

Provedené opravy: