Bytový dům – Ústí nad Labem (první krok – mikropiloty STATIpile)

Čtyřpodlažní bytový dům v Ústí nad Labem se vlivem vysychání jílovitého podloží začal deformovat. Nerovnoměrný pokles základové spáry způsobil četné trhliny na nosné konstrukci stavby. Trhliny se stále rozšiřovaly a prodlužovaly, až hrozilo celkové kolabování stavby. Proto bylo třeba provést kompletní statické zajištění stavby.
V prvním kroku bylo nutné zastavit další deformace základové spáry. Toho jsme dosáhli aplikací beraněných mikropilot STATIpile ⌀ 100mm. Mikropiloty byly pomocí jádrových vrtů aplikovány skrze základové pásy a to z interiéru v úrovni prvního podzemního podlaží. Takto byly zajištěny jak obvodové, tak i vnitřní nosné stěny.