Celní Úřad Příbram

Budova celního úřadu v Příbrami procházela rekonstrukcí, v rámci které byla naplánována také nástavba. Z toho důvodu bylo třeba zvýšit únosnost základů. Abychom  toho docílili, aplikovali jsme do jádrových vrtů skrze základové pasy beraněné mikropiloty.