Český Krumlov – Pivovar Eggenberg

Při rekonstrukci areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově bylo třeba provést statické zajištění budov. U jedné z budovy bylo třeba provést statické zajištění zejména v okolí schodiště a chodby. Klenebné překlady i zděné stěny byly zajištěny táhly z nerezové helikální výztuže.