Domov kamélie Třešť

Statické zajištění sloupů a kleneb. Některé sloupy byly  zesíleny armaturou a následně zabetonovány. V jiném případě byly sloupy  stabilizovány za použití ocelových úhelníků a pásků. Trhliny v klenbách a klenebných pasech byly zajištěny ocelovými táhly z helikálí výztuže.