Domov pro osoby se zvláštním režimem – Křešice

Budova bývalého hotelu v Křešicích prošla rekonstrukcí a byla přestavěna na domov pro osoby se zvláštním režimem. Mimo jiné bylo třeba zvýšit únosnost základů. Proto jsme použili beraněné mikropiloty aplikované do jádrových vrtů skrze základové pasy.