Fara – Dlažkovice

Při statickém zajišťování budovy bývalé fary v Dlažkovicích bylo třeba provést dodatečný pozední věnec a lokální zajištění trhlin. Dodatečný věnec jsme zhotovili z průběžných táhel po celém obvodu budovy. Trhliny jsme zajistili lokálními táhly (tzv. sešívkami). Pro táhla průběžná i lokální jsme použili nerezovou helikální výztuž.