Fara Litice – oprava trhlin

Opěrná zeď u zahrady Římskokatolické farnosti v Liticích se vlivem tlaku zeminy deformovala a vznikaly na ní trhliny. Ty jsme zajistili tzv. lokálními sešívkami z nerezové helikální výztuže. Abychom zabránili vzniku dalších trhlin, aplikovali jsme průběžná táhla z nerezové helikélní výztuže.