Fara Svinčany

Základy zchátralé stavby fary ve Svinčanech bylo třeba zajistit beraněnými hliníkovými mikropilotami. Jednotlivé piloty byly uloženy do jádrových vrtů a zality cementovou zálivkou, nebo byly vtlučeny pod zálkadové pasy do vyhloubených jam a následně zabetonovány.