Hotel u Sixtů – II. etapa

Při druhé etapě rekonstrukce budov budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze jsme prováděli dodatečný pozední věnec u části budovy, vyztužili jsme hlavici cihelného sloupu, zpevnili jsme římsy a stáhli kamenné sloupy. Pro tyto úkony jsme použili táhla z nerezové helikální výztuže aplikované do drážek a vrtů.