Hotel u Sixtů – Staroměstské náměstí Praha

Při rekonstrukci prostor budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze bylo třeba zajistit trhliny v klenbách a provést zpevnění zděného sloupu. Pro stažení trhlin bylo zvoleno sešití nerezovou helikální výztuží vlepenou do drážek ze spodního a vrchního líce kleneb. Sloup byl zajištěn aplikací táhel z nerezové helikální výztuže po celém obvodu sloupu a to v několika úrovních, čímž byl vytvořen efekt objímky.