Klášter paulánů – Nová Paka

Při rekonstrukci kláštera paulánů v Nové Pace bylo třeba zajistit trhliny na stěnách a překladech nad okny. Toho jsme dosáhli použitím táhel z nerezové helikální výztuže.