Klášter Voršilek v Praze

Klášter Voršilek v Praze

Vlepení výztuže pro statické zajištění trhlin – nerezová helikální výztuž STATIbar

Provedené opravy:

sanace trhlin zdiva

Odkaz:

klášterkostel svaté Voršily