Koloděje – přestavba bývalé sýpky na vilu

Při přestavbě bývalé sýpky (špejcharu) na vilu byla použita helikální nerezová výztuž STATIbar firmy StatiCAL.

Provedené opravy:

Odkaz: