Koloděje – přestavba bývalé sýpky na vilu

Koloděje – přestavba bývalé sýpky na vilu

Při přestavbě bývalé sýpky ( špejcharu ) na vilu byla použita helikální nerezová výztuž STATIbar firmy Stati-CAL.

Provedené opravy:

• sanace prasklin zdiva

• nový věnec

• stažení objektu ocelovými táhly

Odkaz:

• Koloděje – Wikipedia