Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele je římskokatolický farní kostel v Libčevsi v okrese Louny. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Stojí uprostřed obce na nevysokém návrší. Společnost StatiCAL při sanaci kleneb a prasklin zdiva aplikovala helikální výztuže STATIbar.

Provedené opravy:

Odkaz:

Popis:

Kostel je jednolodní. Nejstarší románskou částí kostela z doby okolo let 1220–1230 je obdélná loď s mohutnou hranolovou věží z opuky v západním průčelí a vezděným křížem z čedičových kamenů. Později byl upraven goticky a barokně. Přízemí věže je sklenuté valenou klenbou a v prvním patře se nachází zazděný portál. Fasáda lodi je ukončena obloučkovým vlysem. Na jižní straně do ní vede románský a ze severu gotický portál.