Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Na stěnách kostela sv. Petra a Pavla v Podbořanech byly zjištěny statické poruchy. Mezi hlavní zjištěné poruchy patřily trhliny v obvodových stěnách presbytáře a sakristie. Trhliny v presbytáři na třech stěnách procházely místy s okenními otvory, kterými jsou stěny přirozeně oslabené. Tyto trhliny procházely celou výškou stěn a měly svislý až mírně šikmý směr, jejich šířka byla od vlasových až po cca 20 mm. Všechny tyto trhliny procházely celou tloušťkou zdiva a byly patrné i v interiéru.

Veškeré trhliny jsme zajistili pomocí táhel z nerezové helikální výztuže aplikované do drážek a závrtů. Trhliny jsme následně vyplnily expanzní zálivkou.