Kostel sv. Václava – Dlažkovice (II. etapa)

Při druhé fázi statického zajištění kostela sv. Václava v Dlažkovicích bylo třeba po podchycení základů zajistit také vzniklé trhliny. Abychom minimalizovali dopad na estetiku stavby a při tom byla zaručena dostatečná pevnost, byla pro statické zajištění zvolena táhla z nerezové helikální výztuže STATIbar, která se vlepí do vyříznutých drážek ve zdivu. Z toho důvodu jsou táhla po omítnutí stavby zcela nepostřehnutelná.