Kostel sv. Václava – Dlažkovice

Při statickém zajištění kostela sv. Václava v Dlažkovicích bylo třeba zvýšit únosnost základové spáry. Proto byly provedeny výkopy u postižené stěny ž do úrovně základů. Základy byly v těchto místech rozšířeny použitím košů z armovací výztuže, skrze které byly aplikovány beraněné mikropiloty. Následně byly koše a hlavy mikropilot prolity betonovou směsí.