Kostel sv. Valentina Novosedlice

Na stěnách kostela sv. Valentina v Novosedlicích byly zpozorovány četné trhliny. Bylo třeba provést jejich statické zajištění. Každá trhlina byla stažena lokálními táhly z nerezové helikální výztuže (tzv. sešívkami). Aby v budoucnu nedocházelo ke tvorbě nových trhlin, byla po obvodu kostela aplikována dvojitá táhla, která tak vytvořila efekt dodatečného pozedního věnce.