Laudonův pavilon – Zámek Veltrusy

Po povodních 2002 byl tento zahradní pavilon Veltruského zámku, podemletý proudící vodou povodně. Na jedné straně chyběla kompletně hráz o kterou se pavilon opíral. Pod samotný pavilonem byly obrovské kaverny , které vznikly odplavením jemných pískových částeček. Pavilon byl několik let provizorně zajištěn a teprve poté naše firma provedla kompletní statické zajištění pomocí helikální výztuže a hloubkové injektáže pod základy.