Libochovany – oprava rodinného domu

Libochovany – oprava rodinného domu

Na opravu rodinného domu pro další používání byla použita helikální nerezová výztuž STATIbar firmy Stati-CAL.

Provedené opravy:

• vlepený přidaný věnec

• sanace trhlin zdiva

Odkaz:

• Libochovany – Wikipedia