Malostranská Beseda – Praha

Kompletní zesílení fasád a obvodové římsy, kleneb podloubí pomocí helikální výztuže. Instalace ocelových trnů na nové osazení věží, které byly odstraněny při rekonstrukci v minulém století.