Automobilový průmysl – zvýšení únosnosti podlahové konstrukce

Ve skladovacích a výrobních halách automobilového průmyslu jsme provedli zvýšení únosnosti podlahových konstrukcí pod budoucími dopravníky a ocelovými konstrukcemi. Dle konkrétních požadavků jsme aplikovali mikropiloty do samostatných jádrových vrtů, nebo do výkopu po vyříznutí stávající podlahy.

Provedené opravy: