Muzem Jelínek – Praha

Při rekonstrukci budovy Muzea byly zjištěny trhliny, a to zejmena svislá trhlina v rohu budouvy prostupující přes všechna podlaží a uvolněné bkloky zdiva v okolí vjezdové brány. Trhliny byly staženy táhly z helikální výztuže STATIbar ∅ 8mm  a 2x 8mm. Uvolněné bloky zdiva byly přichyceny s pomocí technologie helikálních kotev STATItie.