Návštěvnické centrum KRNAP – Vrchlabí

Při rekonstrukci budovy návštěvnického centra KRNAP ve Vrchlabí jsme provedli statické zajištění objektu. K tomu jsme využili kombinaci táhel z helikální nerezové výztuže vlepené do drážek ve zdivu a táhel z ocelových tyčí aplikovaných v úrovni stropní konstrukce.