Negrelliho viadukt 2019

V další fázi rekonstrukce Negrelliho viaduktu byly zajištěny spodní líce poškozených kleneb. Pro stažení trhlin a zafixování rozvolněného zdiva byly použiy táhla STATIbar a kotvy STATItie.