Nerovnoměrné sedání základů – Kamýk

Přístavba k rodinnému domu v obci Kamýk podléhala nerovnoměrnému sedání základové spáry. Důsledkem toho vznikly na obvodových stěnách z vnitřní i vnější strany trhliny. Abychom zabránili dalšímu sedání přístavby, bylo třeba použít beraněných mikropilot vložených do jádrových vrtů zkrze základový pás objektu. Vzniklé trhliny jsme z interiéru i exteriéru zajistili táhly z nerezové helikální výztuže.