Ohradní zeď – Klášter Kadaň

Historická ohradní zeď u Františkánského klášteru v Kadani měla na sobě četné trhliny. Trhliny jsme zajistili lokálními táhly z nerezové helikální výztuže. Aby nedocházelo ke vzniku nových trhlin, bylo jedno dvojité táhlo aplikováno po celém obvodu ohradní zdi.