Zesílení základů – Pivovar Krušovice

Část budovy pivovaru Krušovice jevila známky nerovnoměrného sedání. Pro zesílení základů byly aplikovány mikropiloty STATIpile.