Rodinný dům – Blatno – Hrádečná

U rodinného domu v obci BlatoHrádečná bylo třeba provést statické zajištění objektu z důvodu výskytu trhlin po celé výšce nosných stěn. Pro zajištění byla zvolena táhla z nerezové helikální výztuže. Ta byla aplikována po celé délce stěn a také lokálně v místech trhlin.