Rodinný dům – Dobrovice

Rodinný dům v Dobrovicích měl problémy s nerovnoměrným sedáním základů. Základové pasy byly zajištěny beraněnými mikropilotami aplikovanými do jádrových vrtů.