Rodinný dům – Kutná hora

V okolí schodiště rodinného domu v Kutné Hoře byly zpozorovány trhliny. Ty jsme zajistili z exteriéru i interiéru pomocí táhel z nerezové helikální výztuže.