Rodinný dům – Přišimasy

Součástí rekonstrukce rodinného domu v obci PřišimasySkřivany bylo také zhotovení dodatečného pozedního věnce a lokální zajištění trhlin na stěnách. Oba problémy jsme vyřešili použitím táhel z nerezové helikální výztuže.