Rodinný dům – Rakovník

Při rekonstrukci starého rodinného domu v Rakovníku bylo třeba provést statické zajištění četných širokých trhlin ve stěnách a klenbách. Vnitřní stěny bylo třeba přikotvit k obvodovým stěnám. Oba problémy se podařilo vyřešit použitím táhel z nerezové helikální výztuže.