Rodinný dům – Římovice

Na starším rodinném domě v Římovicích se z důvodu chybějícího pozedního věnce vznikly široké trhliny. Pro zajištění trhlin jsme použili lokální sešívky táhly z nerezové helikální výztuže a abychom předešli novým trhlinám, zhotovili jsme  na části objektu dodatečný pozední věnec také za pomoci táhel z nerezové helikální výztuže.