Rodinný dům – Senec (dodatečný pozední věnec)

Na obvodových nosných stěnách rodinného domu v Senci vznikly trhliny. Tyto trhliny mají svůj původ ve špatném, nebo žádném svázání objektu (tzv. pozední věnec). Abychom zamezili vzniku nových trhlin, aplikovali jsme po celém obvodu budovy ve dvou úrovních táhla z nerezové helikální výztuže 2xSTATIbar, čímž jsme vytvořili dodatečný pozední věnec. Vzniklé trhliny jsme zajistili lokálními táhly z nerezové helikální výztuže STATIbar. Trhliny jsme vyplnili expanzní cementovou zálivkou.