Rodinný dům – Velká Chuchle

Rodinný dům v PrazeVelká Chuchle měl problémy se sedáním základové spáry. Dům byl postaven ve svahu a neníže položený roh klesal rychleji, než zbytek budovy. Z toho důvodu byly pomocí jádrových vrtů skrze základové pasy aplikované beraněné mikropiloty.