Rodinný dům – Záboří nad Labem

Při opravě více jak 100 let starého rodinného domu v Záboří nad Labem bylo, mimo jiné, také potřeba provést statické zajištění nosných stěn, jelikož je na nich vyskytli trhliny (místy až 50mm široké).

Naše společnost byla oslovena pro aplikaci táhel, která stáhnou objekt a zafixují vzniklé trhliny. Abychom zajistili prostorovou tuhost a soudržnost zdiva, aplikovali jsme po celém obvodu stavby táhla z nerezové helikální výztuže 2xSTATIbar, čímž jsme vytvořili tzv. dodatečný pozední věnec. Zbylé trhliny jsme zajistili lokálními táhly z nerezové helikální výztuže STATIbar a zavrtanými kotvami STATItie.