Rodinný dům – Jáchymov – II. etapa

Při druhé etapě prací na statickém zajištění rodinného domu v Jáchymově bylo třeba zajistit trhliny ve valené klenbě a stěně domu. Toho jsme dosáhli aplikováním táhel z nerezové helikální výztuže.

V případě klenby byla táhla aplikována střídavě:

  1. po celé šířce klenby se závrtem na koncích
  2. lokálně 500mm za trhlinu v obou směrech.

Dále jsme museli zajistit trhlinu ve štítové stěně domu, která vznikla v místě zazděného okenního otvoru. Jelikož zdivo v místě bývalého otvoru nebylo provázáno s původním zdivem, bylo třeba táhla aplikovat nejen přes trhlinu, ale protáhnout je min. 500mm za zazděný otvor.