Satranův mlýn – Vepřek

Část objektu Satranova mlýnu v obci Vepřek byla ze statického hlediska ve špatném stavu. Na budově se vyskytovaly četné svislé trhliny. Trhliny jsme zajistili lokálními sešívkami z helikální výztuže. Pro zamezení vzniku dalších trhlin byly po celém obvodu budovy v úrovni stropů zhotoveny dodatečné pozední věnce z dvojité helikální výztuže.