Škola Děčín

U budovy školy v Děčíně bylo třeba zhotovit dodatečný pozední věnec. Ten byl vytvořen vlepením nerezové helikální výztuže do vyříznutých drážek v obvodové nosné stěně budovy.