Nahořany – Brána do vsi – oprava

Na jednom ze sloupů brány do vsi v Nahořanech byly zjištěny trhlyny, které by moly ohrožovat vjezd do Nahořan. Jelikož se jedná o režné zdivo (bez omítky), byly pro opravu zvoleny helikální kotvy a výztuže vlepené do spár mezi zdící prvky brány pro minimální dopad na její vzhled.