Tvrz Kadov

Při rekonstrukci tvrze Kadov bylo provedeno zajištění trhlin na části objektu, a to pomocí táhel z nerezové helikální výztuže.