Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta

Na klenbách v budově Filozofické fakulty univerzity Hradec Králové se objevily průběžné trhliny. Pro jejich zajištění jsme ze spodního líce kleneb aplikovali táhla z nerezové helikální výztuže.