Zpevnění základů – Vila Hermanna Schuberta

Pro zpevnění základů zimní zahrady u Vily Hermanna Schuberta v Hrádku nad Nisou bylo třeba stávající základy v místech vybourat a na jejich místo aplikovat mikropiloty, které byly následně zmonolitněny betonem.